okresowy

okresowy
okresowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który powtarza się co pewien okres; periodyczny, cykliczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Okresowy wzrost poziomu wód w rzekach. Okresowe susze. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który trwa przez pewien okres; czasowy, chwilowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Okresowa niezdolność do pracy. Okresowe zameldowanie. Okresowy wzrost zachorowań na grypę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący określonego okresu, czasu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Okresowy plan działania. Okresowe rozliczenia pieniężne. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • okresowy — 1. «powtarzający się, występujący co pewien czas, co pewien okres; periodyczny, rytmiczny, cykliczny» Okresowe zjawiska atmosferyczne. Okresowe wylewy rzek. Okresowe susze. 2. «trwający pewien czas; tymczasowy, chwilowy» Pobyt okresowy.… …   Słownik języka polskiego

  • ВОДОХРАНИЛИЩЕ НАЛИВНОЕ — водохранилище, устраиваемое в естественном понижении местности или на участке, ограждаемом дамбами, вне пределов русла водотока и заполняемое с помощью насосов из ближайшего водоисточника (Болгарский язык; Български) наливно водохранилище… …   Строительный словарь

  • bilet — m IV, D. u, Ms. biletecie; lm M. y 1. «kartka z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji, będąca dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę, uprawniająca do określonej, zwykle jednorazowej usługi» Bilet kolejowy, tramwajowy. Bilet miesięczny,… …   Słownik języka polskiego

  • bryza — ż IV, CMs. bryzazie; lm D. bryz «okresowy wiatr lokalny, powstający wskutek różnicy szybkości nagrzewania się i ochładzania lądu i morza, także zboczy górskich i dolin; w dzień wieje od morza ku lądowi lub z dolin ku szczytom, w nocy w kierunku… …   Słownik języka polskiego

  • ciek — m III, D. u, N. ciekkiem; lm M. i 1. «bieg, odpływ, strumień wody płynącej otwartym korytem naturalnym lub sztucznym; płynięcie, prąd» Ciek stały, okresowy. Ciek rzeki, potoku, kanału. 2. łow. cieki «nogi ptaków z rodziny kurakowatych czyli… …   Słownik języka polskiego

  • harmoniczny — 1. «oparty, zbudowany na zasadach harmonii muzycznej» Konstrukcja harmoniczna. ∆ fiz. muz. Tony harmoniczne «tony składowe dźwięku, których częstotliwości są wielokrotnościami częstotliwości tonu podstawowego; decydują o barwie dźwięku; alikwoty …   Słownik języka polskiego

  • kampanijny — kampanijnyjni «związany z kampanią okresową akcją zorganizowaną w jakimś celu, zwłaszcza: biorący w niej udział albo oparty na zasadzie takiej akcji; okresowy, niestały, niesystematyczny» Fabryki pracowały systemem kampanijnym …   Słownik języka polskiego

  • okresowość — ż V, DCMs. okresowośćści, blm rzecz. od okresowy w zn. 1 Okresowość rozwoju roślin …   Słownik języka polskiego

  • periodyczny — «powtarzający się regularnie co pewien czas; okresowy, rytmiczny» Zjawiska periodyczne. Periodyczne wybuchy wulkanów. ∆ Publicystyka periodyczna; wydawnictwa, pisma periodyczne itp. «publicystyka, wydawnictwa, pisma itp. obejmujące czasopisma… …   Słownik języka polskiego

  • pociąg — m III, D. u, N. pociąggiem; lm M. i 1. «zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi» Pociąg elektryczny, motorowy, parowy. Pociąg osobowy,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”